ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : คุณต๋อม   วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 65   View : 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใหม่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  (ดู 364)
แจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ดู 463)
แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  (ดู 434)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน  (ดู 587)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  (ดู 395)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   (ดู 584)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 401)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :