แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 12

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 65 23
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(จ่ายจากเงินสะสม)   9 ธ.ค. 63 122
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ธ.ค. 63 126
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 63 84
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 63 452
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 63 278
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 มี.ค. 63 141
แผ่นประชาสัมพันธ์ 2564   24 มี.ค. 63 144
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.พ. 63 151
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 62 179
สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 62 195
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 61 250
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 61 364
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 61 294
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 พ.ค. 60 330