แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 63 1
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 63 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 มี.ค. 63 23
แผ่นประชาสัมพันธ์ 2564   24 มี.ค. 63 18
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.พ. 63 30
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 62 54
สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 62 95
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 61 150
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 61 137
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 61 152
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 พ.ค. 60 198