องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร 045-756991

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000002
วานนี้ 000009
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000240
ปีนี้ 000774
ปีก่อน 005240
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2566 - 21 มี.ค. 2566(ดู 4) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ2566ตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 21 มี.ค. 2566(ดู 4) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบและไพ่ - 9 ก.พ. 2566(ดู 23) 
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 7 ก.พ. 2566(ดู 65) 
  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร พ.ศ.2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 19) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 - 31 ม.ค. 2566(ดู 18) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร  - 31 ม.ค. 2566(ดู 61) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 94) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 69) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ก.ย. 2565(ดู 133) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 2564(ดู 493) 
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ - 4 ธ.ค. 2563(ดู 398) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก - 3 ก.พ. 2563(ดู 506) 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 18 พ.ย. 2562(ดู 530) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 29 มี.ค. 2566(ดู 2) 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 - 26 ธ.ค. 2565(ดู 2) 
  : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 - 6 มิ.ย. 2565(ดู 158) 
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 - 5 พ.ค. 2565(ดู 177) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) - 2 พ.ค. 2565(ดู 173) 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - 5 เม.ย. 2565(ดู 210) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) - 5 เม.ย. 2565(ดู 211) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ (ดู 14)

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู 15)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ : [6 ต.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ : [7 มี.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๑๒๕๖๖ : [1 ก.พ. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2566 : [5 ม.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ : [3 ม.ค. 2566]
  คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ของสำนักปลัด ประจำปี 2566 : [3 ม.ค. 2566]
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565 : [13 ธ.ค. 2565]
  รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [13 ธ.ค. 2565]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ : [2 ธ.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร