องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร 045-756991

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00009
วานนี้ 00020
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00555
ปีนี้ 02669
ปีก่อน 05240
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 34) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยการแสกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ - 25 ก.ค. 2566(ดู 31) 
  การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง รายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่3 - 7 ก.ค. 2566(ดู 36) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี” 2566 - 18 พ.ค. 2566(ดู 81) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. - 10 พ.ค. 2566(ดู 47) 
  รายงานการแสดงผลการดำเนินงานและงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) อบต.โคกนาโก - 7 เม.ย. 2566(ดู 86) 
  รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 2566 - 7 เม.ย. 2566(ดู 53) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 153) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 136) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ก.ย. 2565(ดู 192) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 2564(ดู 578) 
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ - 4 ธ.ค. 2563(ดู 460) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก - 3 ก.พ. 2563(ดู 569) 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 18 พ.ย. 2562(ดู 605) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแข้ หมู่ 13 สายสามแยกโรงเรียนบ้านหนองแข้ - สามแยกหนองสำโรง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 7 ส.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35-006 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 สายบ้านโคกสุวรรณ ไปห้วยค้อ - 20 ก.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) - 17 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ทางเข้าหมู่บ้าน - 29 มิ.ย. 2566(ดู 7) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 24 พ.ค. 2566(ดู 51) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ - 11 เม.ย. 2566(ดู 52) 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 - 26 ธ.ค. 2565(ดู 56) 
  • ประกาศ e-bidding
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 29 มี.ค. 2566(ดู 86) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) - 2 พ.ค. 2565(ดู 229) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) - 5 เม.ย. 2565(ดู 283) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 29 มี.ค. 2565(ดู 260) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า(ชนิด6ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ก.ค. 2563(ดู 515) 
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-28
  จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านอ่างทอง หมู่ ๑๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านอ่างทอง-ไปบ้านคำกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านโคกสะอาด-ไปบ้านหนองแข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ ๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ภายในหมู่บ้าน-คุ้มใต้-คุ้มเหนือ จำนวน ๓ ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบพนักพิง) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างก่อสร้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18

ภาพกิจกรรม

มอบพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา " 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ " (ดู 44)

ออกปฎิบัติภารกิจเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 (ดู 46)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) : [6 ต.ค. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [27 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (แผน 3 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 : [27 ก.ย. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ : [4 ก.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (โอนตั้งใหม่) : [30 ส.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖ : [3 ส.ค. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) : [17 ก.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ : [5 ก.ค. 2566]
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : [12 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม