องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร 045-756991

 
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00007
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00254
เดือนก่อน 00539
ปีนี้ 02850
ปีก่อน 04314
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 พ.ย. 2566(ดู 273) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 6 พ.ย. 2566(ดู 286) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 17 ต.ค. 2566(ดู 323) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 447) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 424) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ก.ย. 2565(ดู 520) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 2564(ดู 935) 
  • ประกาศ e-bidding
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 29 มี.ค. 2566(ดู 386) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) - 2 พ.ค. 2565(ดู 538) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) - 5 เม.ย. 2565(ดู 586) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 29 มี.ค. 2565(ดู 574) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า(ชนิด6ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ก.ค. 2563(ดู 815) 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 11 เม.ย. 2567(ดู 27) 
  รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ - 11 เม.ย. 2567(ดู 25) 
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุฯ - 11 เม.ย. 2567(ดู 21) 
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 10 เม.ย. 2567(ดู 16) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายแยกบ้านนายเฉลียว หาญวิชัย - บ้านนายเอกพันธ์ ชูรัตน์)  - 6 เม.ย. 2567(ดู 51) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ 13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายสี่แยกเข้าวัดหนองแข้ - บ้านนายสาคร แพงสุพัฒน์) - 11 มี.ค. 2567(ดู 49) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ครื่องเล่นกลางแจ้ง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 7 มี.ค. 2567(ดู 54) 
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีกำจัดยุง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต ๗๙๘๑ ยโสธร ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๓๓-๕๑-๐๐๐๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๓๖ กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรทัศน์ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราษฎร์บำรุง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ ๕ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านนางหนูทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 228)

ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Re-x-ray) อบต.โคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 238)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

งด- ลด- เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน (ดู 3)

บทเพลงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 56)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) : [9 พ.ค. 2567]
  รายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) : [19 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ 2567 : [10 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  จัดทำประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล