องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร 045-756991

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00003
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00013
เดือนก่อน 00782
ปีนี้ 03987
ปีก่อน 05240
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 - 15 พ.ย. 2566(ดู 18) 
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - 1 พ.ย. 2566(ดู 25) 
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 - 11 ต.ค. 2566(ดู 35) 
  การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) - 10 ต.ค. 2566(ดู 34) 
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 ต.ค. 2566(ดู 21) 
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 พ.ย. 2566(ดู 17) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 6 พ.ย. 2566(ดู 18) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 17 ต.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 194) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 179) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ก.ย. 2565(ดู 231) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 2564(ดู 628) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก - 20 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง - 20 พ.ย. 2566(ดู 7) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำสายบ้านโคกนาโก หมู่ 4 - หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบริเวณห้วยโจทย์) - 16 พ.ย. 2566(ดู 9) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบบ้านโคกนาโก หมู่ 4,12 - 10 ต.ค. 2566(ดู 31) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำบ้านหนองแข้ หมู่ 13 - 4 ต.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) - 3 ต.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแข้ หมู่ 13 สายสามแยกโรงเรียนบ้านหนองแข้ - สามแยกหนองสำโรง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 7 ส.ค. 2566(ดู 40) 
  • ประกาศ e-bidding
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 29 มี.ค. 2566(ดู 133) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) - 2 พ.ค. 2565(ดู 267) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) - 5 เม.ย. 2565(ดู 322) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 29 มี.ค. 2565(ดู 305) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า(ชนิด6ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ก.ค. 2563(ดู 551) 
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโคกนาโก หมู่ ๔- หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบริเวณห้วยโจทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง: 2023-11-20

ภาพกิจกรรม

มอบพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา " 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ " (ดู 83)

ออกปฎิบัติภารกิจเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 (ดู 86)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ : [3 พ.ย. 2566]
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [30 ต.ค. 2566]
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1 : [30 ต.ค. 2566]
  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [30 ต.ค. 2566]
  รายงานการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [30 ต.ค. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) : [6 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 ต.ค. 2566]
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 ต.ค. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 /2566 : [3 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม