องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร 045-756991

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00003
วานนี้ 00015
เดือนนี้ 00379
เดือนก่อน 00315
ปีนี้ 02493
ปีก่อน 05240
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยการแสกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ - 25 ก.ค. 2566(ดู 29) 
  การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง รายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่3 - 7 ก.ค. 2566(ดู 34) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี” 2566 - 18 พ.ค. 2566(ดู 67) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. - 10 พ.ค. 2566(ดู 43) 
  รายงานการแสดงผลการดำเนินงานและงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) อบต.โคกนาโก - 7 เม.ย. 2566(ดู 84) 
  รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 2566 - 7 เม.ย. 2566(ดู 49) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 150) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 130) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ก.ย. 2565(ดู 187) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 2564(ดู 571) 
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ - 4 ธ.ค. 2563(ดู 457) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก - 3 ก.พ. 2563(ดู 565) 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 18 พ.ย. 2562(ดู 601) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) - 17 ก.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 24 พ.ค. 2566(ดู 48) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ - 11 เม.ย. 2566(ดู 49) 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 - 26 ธ.ค. 2565(ดู 53) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 - 6 มิ.ย. 2565(ดู 215) 
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 - 5 พ.ค. 2565(ดู 235) 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - 5 เม.ย. 2565(ดู 265) 
  • ประกาศ e-bidding
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 29 มี.ค. 2566(ดู 81) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) - 2 พ.ค. 2565(ดู 227) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) - 5 เม.ย. 2565(ดู 281) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 29 มี.ค. 2565(ดู 256) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า(ชนิด6ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ก.ค. 2563(ดู 511) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบพนักพิง) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างก่อสร้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบบรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทพเบียน 81-4093 ยโสธร ครุภัณฑ์หมายเลข 005-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโทรทัศน์ DLTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0044 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11

ภาพกิจกรรม

มอบพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา " 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ " (ดู 42)

ออกปฎิบัติภารกิจเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 (ดู 45)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) : [6 ต.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ : [4 ก.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (โอนตั้งใหม่) : [30 ส.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖ : [3 ส.ค. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) : [17 ก.ค. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ : [5 ก.ค. 2566]
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : [12 มิ.ย. 2566]
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ : [2 มิ.ย. 2566]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [23 พ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม