องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร 045-756991

 
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00023
วานนี้ 00027
เดือนนี้ 00434
เดือนก่อน 00648
ปีนี้ 02491
ปีก่อน 04314
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 - 4 เม.ย. 2567(ดู 31) 
  รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) - 4 เม.ย. 2567(ดู 29) 
  รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม อบต.โคกนาโก - 3 เม.ย. 2567(ดู 112) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 - 19 มี.ค. 2567(ดู 46) 
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 - 3 มี.ค. 2567(ดู 32) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 - 21 ก.พ. 2567(ดู 191) 
  ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" - 12 ก.พ. 2567(ดู 191) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 พ.ย. 2566(ดู 266) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 6 พ.ย. 2566(ดู 281) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 17 ต.ค. 2566(ดู 308) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 438) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2565(ดู 419) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ก.ย. 2565(ดู 512) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 2564(ดู 913) 
  • ประกาศ e-bidding
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 29 มี.ค. 2566(ดู 376) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) - 2 พ.ค. 2565(ดู 529) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) - 5 เม.ย. 2565(ดู 577) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 29 มี.ค. 2565(ดู 559) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า(ชนิด6ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ก.ค. 2563(ดู 802) 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 11 เม.ย. 2567(ดู 10) 
  รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ - 11 เม.ย. 2567(ดู 11) 
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุฯ - 11 เม.ย. 2567(ดู 9) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายแยกบ้านนายเฉลียว หาญวิชัย - บ้านนายเอกพันธ์ ชูรัตน์)  - 6 เม.ย. 2567(ดู 39) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ 13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายสี่แยกเข้าวัดหนองแข้ - บ้านนายสาคร แพงสุพัฒน์) - 11 มี.ค. 2567(ดู 41) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ครื่องเล่นกลางแจ้ง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - 7 มี.ค. 2567(ดู 43) 
  ​ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลาง หมูู่ที่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงแยกคำกลาง - อ่างทอง) - 28 ก.พ. 2567(ดู 55) 
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมีฝาพร้อมสกรีนแบบมีล้อ) กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-22
  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 209)

ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Re-x-ray) อบต.โคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 228)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

บทเพลงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 47)

เรื่อง อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมจาก SMS หลอกเช็คอินทุกวัน รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 30,000 บาท (ดู 144)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  จัดทำประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : [1 เม.ย. 2567]
  แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( จายงบประมาณจากเงนสะสม) : [29 มี.ค. 2567]
  ทบทวนเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ : [18 มี.ค. 2567]
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ : [1 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล