องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565(รอบ 6 เดือน)   8 เม.ย. 2565 174
รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 31 มีนาคม พ.ศ.2565)   4 เม.ย. 2565 186
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)   10 มี.ค. 2565 178
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   24 มี.ค. 2563 327