องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   13 ธ.ค. 2565 75
รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2565   18 ต.ค. 2565 44
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   28 มี.ค. 2565 130
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   11 มี.ค. 2565 151
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน   1 เม.ย. 2563 191
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 มี.ค. 2563 275