องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ประจำปี พ.ศ.2566   10 ม.ค. 2567 3
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   13 ธ.ค. 2565 101
รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2565   18 ต.ค. 2565 68
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   28 มี.ค. 2565 159
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   11 มี.ค. 2565 175
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน   1 เม.ย. 2563 218
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 มี.ค. 2563 302