องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 2) ปีงบประมาณ 2566   10 เม.ย. 2566 29
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   23 มี.ค. 2565 112
รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน   18 มิ.ย. 2563 262