ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 24 มี.ค. 63 12
ค่าเช่าบ้าน 23 มี.ค. 63 9
ระเบียนค่าเล่าเรียนและการศึกษาบุตร 23 มี.ค. 63 7
ประชาสัมพันธ์งานการเงิน 16 มี.ค. 63 10
ประกาศขายทอดตลาด 10 ก.ย. 62 52
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การสำรวจภาคสนาม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 8 ก.ค. 62 349
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 28 มิ.ย. 62 37
การจัดตั้งศูนย์การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 27 มิ.ย. 62 53
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านอ่างทอง 26 มิ.ย. 62 60
ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ - โคกสะอาด 26 มิ.ย. 62 62
ซ่อมแซมทางลูกรังบ้านนาดี 26 มิ.ย. 62 52
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาโก 26 มิ.ย. 62 46
ถนน คสล.บ้านโกคนาโฏ หมู่ 4 สายต่อจากจุดเดิมไปบ้านแก้งกฐิน 26 มิ.ย. 62 52
พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกนาโก ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอื่น ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม 19 มิ.ย. 62 48
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 11 พ.ค. 62 42
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 พ.ค. 62 53
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 พ.ค. 62 35
อบต.โคกนาโก หน่วยงานอื่น และจิตอาสาร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 พ.ค. 62 39
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 62 26
โครงการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มส่วนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกนาโก 4 เม.ย. 62 58
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร 27 มี.ค. 62 47
อบต.โคกนาโก ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าติ้ว ผู้นำทุกหมู่บ้านร่วมกันทำผายมีชีวิตที่ห้วยทรพีเหนือ บ้านโคกนาโก 22 มี.ค. 62 264
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 18 มี.ค. 62 41
การวางตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 11 มี.ค. 62 47
แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 11 มี.ค. 62 39
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 11 มี.ค. 62 45
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การประธานอาเซียนของไทย 8 ก.พ. 62 50
กำหนดสถานที่ หลังเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 ก.พ. 62 34
จดหมายข่าว การชำระภาษีปี 2562 6 ก.พ. 62 37
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่/แผน/โครงการฯ 6 ก.พ. 62 500