ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2563 22 มิ.ย. 63 7
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 63 12
ขอเชิญร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัฒธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) 9 เม.ย. 63 53
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 9 เม.ย. 63 29
คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 24 มี.ค. 63 44
ค่าเช่าบ้าน 23 มี.ค. 63 38
ระเบียนค่าเล่าเรียนและการศึกษาบุตร 23 มี.ค. 63 34
ประชาสัมพันธ์งานการเงิน 16 มี.ค. 63 40
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62 6
ประกาศขายทอดตลาด 10 ก.ย. 62 87
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การสำรวจภาคสนาม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 8 ก.ค. 62 395
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 28 มิ.ย. 62 71
การจัดตั้งศูนย์การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 27 มิ.ย. 62 72
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านอ่างทอง 26 มิ.ย. 62 91
ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ - โคกสะอาด 26 มิ.ย. 62 91
ซ่อมแซมทางลูกรังบ้านนาดี 26 มิ.ย. 62 75
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาโก 26 มิ.ย. 62 73
ถนน คสล.บ้านโกคนาโฏ หมู่ 4 สายต่อจากจุดเดิมไปบ้านแก้งกฐิน 26 มิ.ย. 62 85
พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกนาโก ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอื่น ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม 19 มิ.ย. 62 72
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 11 พ.ค. 62 66
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 พ.ค. 62 128
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 พ.ค. 62 97
อบต.โคกนาโก หน่วยงานอื่น และจิตอาสาร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 พ.ค. 62 66
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 62 88
โครงการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มส่วนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกนาโก 4 เม.ย. 62 83
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร 27 มี.ค. 62 73
อบต.โคกนาโก ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าติ้ว ผู้นำทุกหมู่บ้านร่วมกันทำผายมีชีวิตที่ห้วยทรพีเหนือ บ้านโคกนาโก 22 มี.ค. 62 299
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 18 มี.ค. 62 62
การวางตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 11 มี.ค. 62 67
แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 11 มี.ค. 62 58