อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 มีนาคม 253 นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าอบต.โคกนาโก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และรพ.สต.บ้านหนองชุม ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส..... วันที่ 17 มี.ค. 63 (ดูู 4)

รำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา

รำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา  (รำบำบวง) อบต.โคกนาโก เข้าร่วมรำในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2563... วันที่ 5 มี.ค. 63 (ดูู 1)

อบต.โคกนาโก ร่วมกับ หน่วยงานอื่นร่วมโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน

อบต.โคกนาโก ร่วมกับ หน่วยงานอื่นร่วมโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2562 เวลา 05.30 น. ณ สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร... วันที่ 27 ต.ค. 62 (ดูู 42)

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัด

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัด วัดบ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร ... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 45)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 40)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปี พ.ศ.2562... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 63)

​การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562... วันที่ 12 ส.ค. 62 (ดูู 54)

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

กิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร... วันที่ 8 ส.ค. 62 (ดูู 64)

จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร... วันที่ 8 ส.ค. 62 (ดูู 86)

ภาพกิจกรรม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 150)

เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอป่าติ้วจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยมีกรอบแนวความคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จึงได้นำเจ้าหน้าที่/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และ..... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 83)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่  29  มิถุนายน  2561 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 159)

โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โครงการธรรมาภิบาล 2561 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินโครงการอบ   ... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 78)

วิถีอิสาน วิถียโสธร " ใช้ถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ใส่ปิ่นโต"

อบต.โคกนาโก      วิถีอิสาน  วิถียโสธร  "  ใช้ถุงผ้า  นุ่งผ้าไทย  ใส่ปิ่นโต" ... วันที่ 13 ธ.ค. 61 (ดูู 161)

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561... วันที่ 4 ธ.ค. 61 (ดูู 134)

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 194)

จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 167)

กิจกรรมกองช่าง ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกสุวรรณ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

กิจกรรมกองช่าง ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกสุวรรณ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 162)

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการทำความสะอาดไหล่ถนน

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโครงการทำความสะอาดไหล่ถนน ... วันที่ 31 ก.ค. 61 (ดูู 516)

ประดับผ้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ประดับผ้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ... วันที่ 31 ก.ค. 61 (ดูู 204)