อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดยโสธร

องค์การยริหารส่วนตำบลโคกนาโก ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 14)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563... วันที่ 10 ส.ค. 63 (ดูู 10)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563... วันที่ 4 ส.ค. 63 (ดูู 8)

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส... วันที่ 19 มิ.ย. 63 (ดูู 28)

จิตอาสาพัฒนา

จิตอาสาพัฒนา... วันที่ 19 มิ.ย. 63 (ดูู 26)

ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน... วันที่ 19 มิ.ย. 63 (ดูู 17)

รำ"บำบวงศสุนทร"วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ปี2563

รำ"บำบวงศสุนทร"วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ปี2563... วันที่ 3 มิ.ย. 63 (ดูู 22)

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ... วันที่ 1 มิ.ย. 63 (ดูู 19)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 มีนาคม 253 นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าอบต.โคกนาโก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และรพ.สต.บ้านหนองชุม ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส..... วันที่ 17 มี.ค. 63 (ดูู 54)

รำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา

รำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา  (รำบำบวง) อบต.โคกนาโก เข้าร่วมรำในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2563... วันที่ 5 มี.ค. 63 (ดูู 51)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 25 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 25 กุมภาพันธ์ 2563... วันที่ 25 ก.พ. 63 (ดูู 23)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563... วันที่ 19 ม.ค. 63 (ดูู 16)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562... วันที่ 5 ธ.ค. 62 (ดูู 19)

อบต.โคกนาโก ร่วมกับ หน่วยงานอื่นร่วมโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน

อบต.โคกนาโก ร่วมกับ หน่วยงานอื่นร่วมโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2562 เวลา 05.30 น. ณ สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร... วันที่ 27 ต.ค. 62 (ดูู 81)

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัด

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัด วัดบ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร ... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 85)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 79)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปี พ.ศ.2562... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 106)

​การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562... วันที่ 12 ส.ค. 62 (ดูู 100)

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

กิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร... วันที่ 8 ส.ค. 62 (ดูู 116)

จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร... วันที่ 8 ส.ค. 62 (ดูู 140)