วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โคกนาโก จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.โคกนาโก ประธานสภา อบต.โคกนาโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบตและตัวแทนประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและอนุมัติโครง


ออนไลน์ : 11

Gallery :: วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โคกนาโก จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.โคกนาโก ประธานสภา อบต.โคกนาโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบตและตัวแทนประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและอนุมัติโครง
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โคกนาโก จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.โคกนาโก ประธานสภา อบต.โคกนาโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบตและตัวแทนประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ นายเอกราช อาจลึก หัวหน้าสำนักปลัด นายอำนวย ภูมิพิพัฒธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
วันที่ : 4 เมษายน 65   View : 45