อบต.โคกนาโก ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าติ้ว (ทีมพี่เลี้ยง) ตามคำสั่งที่ 287/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกนาโก โดยนายอำเ


ออนไลน์ : 2

Gallery :: อบต.โคกนาโก ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าติ้ว (ทีมพี่เลี้ยง) ตามคำสั่งที่ 287/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกนาโก โดยนายอำเ
อบต.โคกนาโก ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าติ้ว (ทีมพี่เลี้ยง) ตามคำสั่งที่ 287/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกนาโก โดยนายอำเภอป่าติ้ว พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง เป็นประธานเปิดการประชุม และพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว ชี้แจงหน้าที่ แนวทางการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าติ้ว (ทีมพี่เลี้ยง)
วันที่ : 23 มิถุนายน 65   View : 3