อบต.โคกนาโก บูรณการร่วมกับ อำเภอป่าติ้ว สธ.อำเภอป่าติ้ว สภ.ป่าติ้ว รพสต.บ้านโคกนาโก และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ " สะออน 50 ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน "


ออนไลน์ : 4

Gallery :: อบต.โคกนาโก บูรณการร่วมกับ อำเภอป่าติ้ว สธ.อำเภอป่าติ้ว สภ.ป่าติ้ว รพสต.บ้านโคกนาโก และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ " สะออน 50 ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน "
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อบต.โคกนาโก บูรณการร่วมกับ อำเภอป่าติ้ว สธ.อำเภอป่าติ้ว สภ.ป่าติ้ว รพสต.บ้านโคกนาโก และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ " สะออน 50 ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน "
วันที่ : 22 มิถุนายน 65   View : 91