องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   9 พ.ค. 2567 18
แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม)   29 มี.ค. 2567 53
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (โอนตั้งใหม่)   30 ส.ค. 2566 113
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   17 ต.ค. 2565 153
แผนการดำเนินงาน (จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565   10 ส.ค. 2565 72
แผนดำเนินงาน 65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   30 พ.ค. 2565 145
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 2565 175
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(จ่ายจากเงินสะสม)   9 ธ.ค. 2563 294
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ธ.ค. 2563 284
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 252
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 2563 796
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 2563 503
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 มี.ค. 2563 296
แผ่นประชาสัมพันธ์ 2564   24 มี.ค. 2563 304
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.พ. 2563 323
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 2562 363
สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 2562 333
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 2561 416
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 2561 588
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 2561 452
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 พ.ค. 2560 491