องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (โอนตั้งใหม่)   30 ส.ค. 2566 75
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   17 ต.ค. 2565 131
แผนการดำเนินงาน (จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565   10 ส.ค. 2565 53
แผนดำเนินงาน 65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   30 พ.ค. 2565 129
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 2565 158
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(จ่ายจากเงินสะสม)   9 ธ.ค. 2563 268
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ธ.ค. 2563 264
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 234
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 2563 737
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 2563 469
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 มี.ค. 2563 277
แผ่นประชาสัมพันธ์ 2564   24 มี.ค. 2563 284
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.พ. 2563 298
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 2562 336
สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 2562 316
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 2561 385
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 2561 564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 2561 426
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 พ.ค. 2560 473