องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 ต.ค. 2566 113
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566   3 ต.ค. 2565 147
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   10 มี.ค. 2565 192
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 ต.ค. 2563 314
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 ต.ค. 2563 282
ข้อบัญญัติ ปี 2563   21 ก.ค. 2563 315
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 ก.ค. 2562 310