องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 ต.ค. 2565 32
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 - 2570   3 ต.ค. 2565 69
แผนปฎิบัิติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   29 เม.ย. 2565 121
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   23 มี.ค. 2565 158
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564   28 เม.ย. 2564 293
แผนปฎิบัตการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564   24 มี.ค. 2563 298
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   30 ต.ค. 2561 375
ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2560-2564)   30 ต.ค. 2561 88
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   1 ต.ค. 2560 180