องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) 17 ก.ค. 2566 25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 24 พ.ค. 2566 48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ 11 เม.ย. 2566 49
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 26 ธ.ค. 2565 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 6 มิ.ย. 2565 215
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 5 พ.ค. 2565 235
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 5 เม.ย. 2565 265
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕ 4 เม.ย. 2565 252
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2 มี.ค. 2565 246
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 2 ก.พ. 2565 199
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๑ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 11 ม.ค. 2565 263
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 11 ม.ค. 2565 252
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 9 ธ.ค. 2564 280
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2 พ.ย. 2564 196
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ต.ค. 2564 148
ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564 7 ต.ค. 2564 282
ประกาศผู้ชนะการจักซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 7 ต.ค. 2564 289
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 3 ก.ย. 2564 338
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 2564 413
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 2 มิ.ย. 2564 330
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 7 เม.ย. 2564 367
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 2 เม.ย. 2564 458
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 1 เม.ย. 2564 172
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564 16 ก.พ. 2564 389
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 14 ม.ค. 2564 463
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 2564 167
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 5 ม.ค. 2564 364
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 2563 174
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 2 พ.ย. 2563 173
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 15 ต.ค. 2563 375