องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 35-008 สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ 12 - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 29 มี.ค. 2566 2
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 26 ธ.ค. 2565 2
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 6 มิ.ย. 2565 158
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 5 พ.ค. 2565 177
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ่อสร้่างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (โดยวิธี e-bidding) 2 พ.ค. 2565 173
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 5 เม.ย. 2565 209
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) 5 เม.ย. 2565 211
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕ 4 เม.ย. 2565 202
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด – ไปบ้านดงสวาง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2565 201
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2 มี.ค. 2565 201
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 2 ก.พ. 2565 161
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๑ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 11 ม.ค. 2565 223
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 11 ม.ค. 2565 224
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 9 ธ.ค. 2564 242
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2 พ.ย. 2564 160
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ต.ค. 2564 113
ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564 7 ต.ค. 2564 247
ประกาศผู้ชนะการจักซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 7 ต.ค. 2564 246
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 3 ก.ย. 2564 296
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 2564 371
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 2 มิ.ย. 2564 289
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 7 เม.ย. 2564 324
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 2 เม.ย. 2564 414
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 1 เม.ย. 2564 135
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564 16 ก.พ. 2564 346
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 14 ม.ค. 2564 429
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 2564 133
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 5 ม.ค. 2564 318
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 2563 136
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 2 พ.ย. 2563 137