องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแข้ หมู่ 13 สายสามแยกโรงเรียนบ้านหนองแข้ - สามแยกหนองสำโรง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 7 ส.ค. 2566 6
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35-006 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 สายบ้านโคกสุวรรณ ไปห้วยค้อ 20 ก.ค. 2566 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) 17 ก.ค. 2566 30
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ทางเข้าหมู่บ้าน 29 มิ.ย. 2566 7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 24 พ.ค. 2566 51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ 11 เม.ย. 2566 52
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 26 ธ.ค. 2565 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 6 มิ.ย. 2565 220
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 5 พ.ค. 2565 238
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 5 เม.ย. 2565 270
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕ 4 เม.ย. 2565 254
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2 มี.ค. 2565 249
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 2 ก.พ. 2565 202
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๑ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 11 ม.ค. 2565 266
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 11 ม.ค. 2565 253
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 9 ธ.ค. 2564 283
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2 พ.ย. 2564 201
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ต.ค. 2564 152
ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564 7 ต.ค. 2564 284
ประกาศผู้ชนะการจักซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 7 ต.ค. 2564 295
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 3 ก.ย. 2564 341
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 2564 415
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 2 มิ.ย. 2564 333
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 7 เม.ย. 2564 369
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 2 เม.ย. 2564 460
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 1 เม.ย. 2564 176
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564 16 ก.พ. 2564 393
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 14 ม.ค. 2564 465
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 2564 171
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 5 ม.ค. 2564 367