องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิจิตร พนมเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 086-2653009


นายกวิน อาศัยสงฆ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 064-2939259


นายอนุพงษ์ เขื่อนคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 098-5739844


นายวิเชียร ทองรักษ์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 088-3640691