องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   1 มี.ค. 2567 155
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๗   15 ก.พ. 2567 172
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖   11 ม.ค. 2567 209
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖   6 ธ.ค. 2566 224
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖   3 พ.ย. 2566 229
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๖   2 ต.ค. 2566 80
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖   4 ก.ย. 2566 117
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖   3 ส.ค. 2566 108
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖   5 ก.ค. 2566 81
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖   2 มิ.ย. 2566 87
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖   2 พ.ค. 2566 106
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖   3 เม.ย. 2566 59
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   7 มี.ค. 2566 87
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖   1 ก.พ. 2566 81
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕   3 ม.ค. 2566 89
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕   2 ธ.ค. 2565 89
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕   2 พ.ย. 2565 90
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕   4 ต.ค. 2565 113
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   2 ก.ย. 2565 117
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕   5 ส.ค. 2565 122
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   1 ก.ค. 2565 174
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   6 มิ.ย. 2565 126
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕   5 พ.ค. 2565 155
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕   7 มี.ค. 2565 142
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   2 มี.ค. 2565 137
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕   2 ก.พ. 2565 139
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔   5 ม.ค. 2565 140
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔   13 ธ.ค. 2564 146
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔   11 พ.ย. 2564 134