องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 56

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 เม.ย. 2565 79
แผนงานพัฒนาในดำเนินการพัฒนาในการดำเนินการพัฒนาประจำปี พ.ศ.2564-2566   6 พ.ค. 2564 283