องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2567 31
รายงานสถิติการจัดระบบ รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)   3 เม.ย. 2566 78
สรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานร้องทุกข์ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำ   31 มี.ค. 2565 203
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   31 มี.ค. 2565 154
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563   7 พ.ค. 2563 228