องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   10 เม.ย. 2566 55
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   23 มี.ค. 2565 149
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   23 มี.ค. 2565 149
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   23 มี.ค. 2565 148
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ   28 เม.ย. 2564 350
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน   19 มิ.ย. 2563 256