องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   29 เม.ย. 2565 66
ระบบรายงานและติดตามประเมินผล e-PlanNACC   24 มี.ค. 2564 137
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต   19 มิ.ย. 2563 188
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี 2562   19 มิ.ย. 2562 210