องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 8

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
พูดคุย เน้นย้ำ นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ กับบุคคลากรที่เข้าร่วมอบรมฯ   23 มี.ค. 2566 29
มอบนโยบายและความรู้ในเรื่อง No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่   11 ม.ค. 2566 27
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2565 202
การพูดคุย และทบทวนการนำนโยบาย No Gift Policy ในการนำไปใช้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2565   22 มี.ค. 2565 104
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565   22 มี.ค. 2565 103
กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2565   21 ก.พ. 2565 107
โครงการกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงาน อบต. โคกนาโก   1 พ.ย. 2562 246