องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 8

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
จัดทำประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   3 เม.ย. 2567 54
ทบทวนเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   18 มี.ค. 2567 52
ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   12 ม.ค. 2567 35
พูดคุย เน้นย้ำ นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ กับบุคคลากรที่เข้าร่วมอบรมฯ   23 มี.ค. 2566 87
มอบนโยบายและความรู้ในเรื่อง No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่   11 ม.ค. 2566 96
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2565 282
การพูดคุย และทบทวนการนำนโยบาย No Gift Policy ในการนำไปใช้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2565   22 มี.ค. 2565 147
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565   22 มี.ค. 2565 156
กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2565   21 ก.พ. 2565 164
โครงการกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงาน อบต. โคกนาโก   1 พ.ย. 2562 487