องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 3

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
7 Do's Don'ts การปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   8 ม.ค. 2567 32
โครงการ กิจกรรม/เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567   8 ม.ค. 2567 19
คำสั่ง การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567   4 ม.ค. 2567 31
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566   24 เม.ย. 2566 109
แบบสรุปโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566   24 เม.ย. 2566 265
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566   26 ม.ค. 2566 94
คณะที่ปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   9 ม.ค. 2566 85
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่องจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   9 ม.ค. 2566 90
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม   8 มิ.ย. 2563 308