องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 2565 83
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหรส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   24 มี.ค. 2564 177
ผลการประเมิน ita   19 มิ.ย. 2563 227