องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


ออนไลน์ : 7

Gallery :: การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 1 มกราคม 2566 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566   View : 402