องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่


ออนไลน์ : 11

Gallery :: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566   View : 14