องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ออกปฎิบัติภารกิจเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5


ออนไลน์ : 4

Gallery :: ออกปฎิบัติภารกิจเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ รถฉีดน้ำออกปฎิบัติภารกิจดับไฟสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความเสียหายดังนี้ 1. โรงเรือนเลี้ยงวัว 2. โรงสีข้าวขนาดเล็ก 3. วัวได้รับบาดเจ็บ 2 ตัว
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 167