องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ผลคณะการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ผลคณะการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลคณะการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562   View : 674
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17-25 พฤษภาคม 2561  (ดู 506)
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 471)
รายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่  (ดู 410)
ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 467)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 431)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  (ดู 467)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  (ดู 504)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :