องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี” 2566


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ข่าวประชาสัมพันธ์“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี” 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี” 2566
 
โพสโดย : แอดมิน 2   วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566   View : 241
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใหม่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  (ดู 642)
แจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ดู 772)
แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  (ดู 746)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน  (ดู 1074)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  (ดู 720)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   (ดู 938)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 723)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :