องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  ๓  (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 3   วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566   View : 132
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :