องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด
 
ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


23 ตุลาคม 2565 วันปิยะมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการ อบรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


นายอำเภอป่าติ้ว พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ได้ออกตรวจเยี่ยม อบต.โคกนาโก ในโอกาสแรกที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง


 

ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 23 เมษายน 2564   View : 743