องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

   ประจำปี 2565

 
ออกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ รพสต.บ้านหนองชุม และวัดสว่างบ้านหนองชุม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองชุม

 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ 15 (รอบหนองโสน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 (สายสี่แยกท้ายบ้านไปต่อประปา)

 
  ประจำปี 2564 

วันที่ : 23 เมษายน 2564   View : 722