องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ


 ประจำปี 2565

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2565 "
รณรงค์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ปลอดภัย 100% "


 

 
ออกพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง
 


โครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565

 
 
โครงการ จัดงานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระขี้ครั้ง ประจำปี 2565

  
โครงการ จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี 2565
 


 

ประจำปี 2564

วันที่ : 23 เมษายน 2564   View : 372