องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

  ประจำปีงบประมาณ 2565  


 
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต.โคกนาโก และจ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัด อบต.โคกนาโก ได้เข้าร่วมเปิดโครงการ การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกนาโก ที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านหนองชุมและโรงเรียนบ้านหนองแข้ โดยการประสานงานของนางสาวพิมพ์พิชชา ไชยสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน

เป็นตัวแทนมอบเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการ

ประจำปี 2565
โครงการ โครงสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จังหวัดยโสธร 
  ประจำปีงบประมาณ 2564  


  
วันที่ : 23 เมษายน 2564   View : 838