องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ประปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฎิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศพด.วัดบ้านนาดี และ ศพด.บ้านหนองชุม
" ประชาสัมพันธ์ "


 
อบต.โคกนาโก ได้มีการสนับสนุน น้ำยาฆ่าเชื้อ ถังฉีดฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักกักตัวผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ก่อนเข้ารับการรักษา
 
 

 
อบต.โคกนาโก มีการสนับสนุนถุงยังชีพใหักับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ รพสต.บ้านโคกนาโก
 

อบต.โคกนาโก มีการสนับสนุนถุงยังชีพใหักับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ รพสต.บ้านหนองชุม
 
 
อบต.โคกนาโก มีการสนับสนุนถุงยังชีพใหักับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ รพสต.บ้านหนองแข้
 


 
  ประจำปีงบประมาณ 2564 

วันที่ : 23 เมษายน 2564   View : 387