องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา


ออนไลน์ : 2

รายงานการประชุมสภา วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   3 ม.ค. 2566 43
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565   1 ก.ย. 2565 44
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ก.ค. 2565 44
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565   31 พ.ค. 2565 53
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565   20 พ.ค. 2565 128
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565   2 มี.ค. 2565 49
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมวิสามัญประจำปี ของปีถัดไป   3 ก.พ. 2565 179
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565   3 ก.พ. 2565 161
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565   26 ม.ค. 2565 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   20 ม.ค. 2565 39
การประชุม อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   30 ธ.ค. 2564 158
การประชุมสภาฯ ครั้งแรก 28 ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 2564 154
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 2564 136
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 137
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 2564 181
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 128
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 136
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   14 ธ.ค. 2563 195
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   9 ธ.ค. 2563 205
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   1 ธ.ค. 2563 206
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ก.ย. 2563 202
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 16 ก.ย. 2563   16 ก.ย. 2563 206
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม 3 ส.ค.2563   3 ส.ค. 2563 181
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 22 มิ.ย.2563   22 มิ.ย. 2563 184
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง 1 พ.ค.2563   1 พ.ค. 2563 197
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 3 ก.พ.2563   3 ก.พ. 2563 218
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 2562 230
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 2562 247
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 2562 228
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 2562 211