องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร.045-756991

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000104
วันนี้ 000026
วานนี้ 000029
เดือนนี้ 000313
เดือนก่อน 000352
ปีนี้ 000313
ปีก่อน 004172
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 - 5 พ.ค. 64(ดู 122) 
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ - 4 ธ.ค. 63(ดู 167) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก - 3 ก.พ. 63(ดู 270) 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 18 พ.ย. 62(ดู 243) 
  ผลคณะการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 14 พ.ย. 62(ดู 382) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 13 พ.ย. 62(ดู 238) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 11 พ.ย. 62(ดู 265) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 (ดู 25)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (ดู 79)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 : [9 พ.ย. 64]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 : [6 พ.ค. 64]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) : [6 พ.ค. 64]
  แผนงานพัฒนาในดำเนินการพัฒนาในการดำเนินการพัฒนาประจำปี พ.ศ.2564-2566 : [6 พ.ค. 64]
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ : [6 พ.ค. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-2566 : [5 พ.ค. 64]
  คู่มือปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน : [28 เม.ย. 64]
  แผนปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถผนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 : [28 เม.ย. 64]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 : [28 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร